Ruszył nabór na rok 2024/2025

Szanowni Rodzice,

4 marca rusza nabór do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Oświęcim. Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem platformy 4Parents.

Na stronie rekrutacji: https://oswiecim.rekrutacje.edu.pl znajdziecie Państwo oferty edukacyjne przedszkoli, harmonogram naboru oraz instrukcję dla Rodziców, przedstawiającą sposób zakładania konta i logowania się w systemie.

Życzymy Państwu powodzenia w rekrutacji!

Jak wygląda nabór do naszego przedszkola?

Rekrutacja do przedszkoli ma miejsce wiele miesięcy przed formalnym początkiem roku przedszkolnego. Dotychczas nabór do Miejskich przedszkoli w Oświęcimiu odbywał się w miesiącu marcu, dlatego radzimy śledzić strony Urzędu Miasta oraz Naszej placówki. Warto to wiedzieć, by nie przeoczyć terminu.
O miejsce w przedszkolu mają prawo się ubiegać dzieci 3-, 4- i 5- letnie. Każdy sześciolatek ma obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Do przedszkoli w całej Polsce przyjmuje się według poniższych kryteriów ustawowych, które zwiększają szansę na dostanie się dziecka do wybranej placówki.

Happy smiling kids showing good cooperation, putting their hands together. Good end of a day in summer camp

Kto ma pierwszeństwo?

Według ustawy, w pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są dzieci:

  • pochodzące z rodzin wielodzietnych,
  • posiadające orzeczenie o niepełnosprawności,
  • posiadające rodziców lub rodzeństwo z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • samotnych rodziców,
  • wychowujące się w rodzinach zastępczych.

Podczas rekrutacji do przedszkoli brane są również pod uwagę oprócz kryteriów rządowych, kryteria samorządowe. Samorządy często zwracają uwagę, na to czy rodzice są pracujący, czy do przedszkola uczęszcza rodzeństwo kandydata, czy o przyjęcie do przedszkola ubiega się rodzeństwo kandydata  oraz czy rodzice rozliczają podatek dochodowy na terenie tego miasta.
Rekrutacja dzieci do przedszkoli publicznych przeprowadzana jest drogą elektroniczną. Każdy rodzic ma do wyboru 3 placówki.  W podaniu musimy wskazać przedszkole na którym nam zależy w pierwszej kolejności. Oczywiście, dopisujemy także inne które bierzemy pod uwagę w przypadku braku możliwości zapisu do przedszkola pierwszego wyboru.
Następnie wniosek papierowy wraz z odpowiednimi załącznikami, zaświadczeniami potwierdzającymi zaznaczone kryteria zanosimy do placówki pierwszego wyboru.
Po opublikowaniu listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych rodzice mają kilka dni na złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka do placówki, do której zostało zakwalifikowane.

Życzymy powodzenia w postępowaniu rekrutacyjnym 🙂