mgr
Sabina Grzybek

Dyrektor

mgr
Danuta Kłosek

Z-ca dyrektora

mgr
Barbara
Klimczyk

Nauczyciel

mgr
Barbara
Scherer

Nauczyciel

mgr
Bernardyna
Hareńczyk

Nauczyciel

mgr
Danuta
Kłosek

Nauczyciel

mgr
Izabela
Polak

Nauczyciel

mgr
Julia
Żółtowska

Nauczyciel

mgr
Katarzyna
Bławat

Nauczyciel

mgr
Kinga
Strzemecka

Nauczyciel

mgr
Magdalena
Szewczuk

Nauczyciel

mgr
Małgorzata
Polityło

Nauczyciel

mgr
Małgorzata
Witkowska

Nauczyciel

mgr
Mirosława
Kwiecińska

Nauczyciel

mgr
Sabina
Grzybek

Nauczyciel

Agnieszka
Klęczar

Pomoc nauczyciela

Agnieszka
Zguda

Pomoc nauczyciela

Anna
Kanicka

Pomoc nauczyciela

Barbara
Olejarz

Pomoc nauczyciela

Lucyna
Chlebowska

Pomoc nauczyciela

Renata
Pezda

Pomoc nauczyciela

mgr
Justyna
Mroczek

Psycholog,
Arteterapeuta

mgr
Izabela
Polak

Logopeda,
Pedagog specjalny

mgr
Kinga
Strzemecka

Oligofrenopedagog,
Terapeuta Integracji Sensorycznej

mgr
Julia
Żółtowska

Nauczyciel
Języka
angielskiego

mgr
Marta
Łyczkowska

Intendent

m
Izabela
Jęczała

Szefowa kuchni

m
Anna
Chwierut

Kucharz

Izabela
Kwiecień-
Radwańska

Kucharz

m
Adam
Chlebowski

Konserwator