Zajęcia logopedyczne

Organizowane są dla dzieci zaburzeniami sprawności językowych. Mają na celu kształtowanie prawidłowej artykulacji poprzez korygowanie zaburzeń oraz stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy.

Prowadzący: mgr Izabela Polak

Female speech therapist curing child's problems and impediments. Little boy learning letter O with private English language tutor during lesson at office
Young therapist woman speaking with child, counselor and behaviour correction at the office showing happy and sad face

Zajęcia z psychologiem

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne organizowane są dla dzieci potrzebujących dodatkowego wsparcia wynikającego z trudności w funkcjonowaniu społecznym.

Prowadzący: mgr Justyna Mroczek

Zajęcia integracji sensorycznej

Zajęcia w oparciu o zabawy i gry ruchowe wspomagające proces przetwarzania sensorycznego. Zadaniem terapii SI jest dostarczenie dziecku, podczas jego aktywności ruchowej, kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych, wywołujących w konsekwencji poprawę integracji bodźców docierających do dziecka zarówno z otoczenia, jak i z jego ciała.

Prowadzący: mgr Kinga Strzemecka

Pediatric Sensory integration therapy - two kids picking up smal
Colors pencils with Kids Drawing Arts, Creative Education and learning in School concept.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne to jeden z rodzajów terapii pedagogicznej. Głównym celem zajęć jest pomoc dziecku w przezwyciężaniu trudności, umożliwienie mu prawidłowego funkcjonowania w grupie rówieśniczej, wspieranie jego wszechstronnego rozwoju  oraz wyrównywanie szans edukacyjnych.

Prowadzący: mgr Izabela Polak

Język angielski

Nauka języka od najmłodszych lat pozwala wykorzystać naturalne predyspozycje dzieci do rozwijania umiejętności językowych. Celem zajęć jest tworzenie sytuacji zachęcających do rozumienie mowy, znajomości podstawowego słownictwa oraz komunikowania się w języku obcym.

Prowadzący: mgr Julia Żółtowska

children hands touching white cards of letters numbers and pictures for little kids on the blue table. Time to learn. Education concept. Top view.
Children of all ages form a rope circle outdoors. Concept of sports games

Zajęcia sportowe

Zajęcia ruchowe mają podstawowe znaczenie dla rozwoju fizycznego i umysłowego dzieci. Rożne formy aktywności wprowadzają nasze przedszkolaki w radosny nastrój i dobre samopoczucie, polepszają stan zdrowia, wyrabiają umiejętność zespołowego współdziałania i funkcjonowania w grupie.

Group of positive boys and girls with their female dance teacher. Bottom view of happy children smiling at camera while standing in the dance studio. Friendship

Katecheza

Zajęcia z katechezy wprowadzają dzieci w życie religijne, w poznanie wiary i modlitwy. Celem zajęć jest również wspomaganie rozwoju moralnego dzieci. Organizowane są na życzenie rodziców.

Prowadzący: mgr Barbara Scherer

 

Young figure skater playing on indoor ice arena.

Lodowisko

Zajęcia na lodowisku to tak naprawdę jedna wielka koordynacyjna zabawa, ręce i nogi muszą ze sobą współgrać a to nie lada wyzwanie. Jazda na łyżwach może sprawiać ogromną frajdę, ponadto kształtuje sylwetkę i wpływa na ogólną sprawność.

Zajęcia organizowane są dla dzieci sześcioletnich pod okiem wykwalifikowanego instruktora jazdy.