Zaproszenie do złożenia Oferty Cenowej na 2022 rok

Zamawiający:

Miasto Oświęcim ul. Zaborska  2, NIP: 549-21-97-458

reprezentowany przez: Miejskie Przedszkole nr 15 w Oświęcimiu ul. Budowlanych 43.

Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000.00 euro.

Zapraszam do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na dostawę artykułów spożywczych do stołówki
Miejskiego Przedszkola nr 15 w Oświęcimiu.

Zakres zamówienia, o którym mowa wyżej, obejmuje w szczególności dostawę produktów żywnościowych: artykułów spożywczych w tym artykułów mleczarskich, jaj, warzyw owoców świeżych i mrożonych, mięsa i wędlin, pieczywa oraz mięsa i podrobów drobiowych
– zgodnie z wykazem, stanowiącym załączniki nr 2, 3, 4, 5 do niniejszego zaproszenia.

pobierz plik

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1.odt

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2.odt

Załącznik nr 3

Załącznik nr 3.odt

Załącznik nr 4

Załącznik nr 4.odt

Załącznik nr 5

Załącznik nr 5.odt

Załącznik nr 6

Załącznik nr 6.odt