Zajęcia terapeutyczne

 … w przedszkolu !!! 

Nauczyciel prowadzący:

zajecia terapeutyczne

mgr Izabela POLAK

Rozporządzenia MEN dotyczące pomocy psychologiczno – pedagogicznej kładą nacisk na rolę przedszkola i nauczycieli w zapewnieniu dzieciom wsparcia i indywidualnej pomocy, nie tylko w pokonywaniu trudności, ale również rozwijaniu uzdolnień.

111

To nauczyciele, we współpracy ze specjalistami z przedszkola i poradni, są odpowiedzialni za jak najszybsze rozpoznanie potrzeb dzieci oraz dostosowanie form i metod pracy do ich możliwości. Aby te zadania były możliwe do zrealizowania niezbędne jest współdziałanie.

Zajęcia prowadzone w naszym przedszkolu pozwalają zlikwidować deficyty rozwojowe dzieci, poprzez indywidualizację form i metod pracy.

Prowadzone są w małych grupach z dziećmi o podobnych potrzebach edukacyjnych. Ich charakter i cele wynikają z aktualnych potrzeb wychowanków.

plastyczne2

Do najważniejszych celów tych zajęć zaliczamy:

rozwijanie sprawności manualnej, grafomotoryki;

zmniejszanie napięcia mięśni dłoni i palców;

usprawnianie koordynacji wzrokowo- ruchowej;

rozwijanie twórczej aktywności, pomysłowości, wyobraźni;

wspieranie rozwoju emocjonalnego.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.