Nasze Prace

Wnioski płynące z badań nad rozwojem mózgu wskazują, że najsilniej stymuluje go twórcze zajmowanie się sztuką. Żeby ukształtować kreatywnego, świadomego swojego potencjału człowieka, należy już w przedszkolu stworzyć mu warunki sprzyjające wyzwalaniu swobodnej ekspresji. Dlatego, według neurodydaktyków, maluchy w przedszkolu powinny nie tylko się bawić, lecz także dużo rysować, malować, lepić, tańczyć i śpiewać.

Link do artykułu
Link