Gazetki – Informacje z MP15 w Oświęcimiu

Redaktorzy:

Anna Piech
Bernardyna Hareńczyk
Małgorzata Polityło

listopad-grudzień

wrzesień – październik