Rekrutacja 2021.

Drodzy Rodzice
od godziny 8:00, 15 marca 2021 r. do godziny 13:00, 26 marca 2021 r.
będzie prowadzona rekrutacja do miejskich przedszkoli na rok szkolny 2021/2022.

Aby wziąć w niej udział należy złożyć wniosek w formie elektronicznej
poprzez program Vulcan – link dla Państwa poniżej:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/oswiecim

Po wysłaniu wniosku konieczne jest wydrukowanie
i dostarczenie go do placówki pierwszego wyboru
wraz ze wszystkimi niezbędnymi zaświadczeniami.

Dokumenty normatywne:

Uchwała RM Oświęcim w sprawie kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Oświęcim.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Oświęcim w sprawie: terminów postępowania rekrutacyjnego oraz terminów postępowania uzupełniającego dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Oświęcim, na rok szkolny 2021/22.