1% dla MP nr 15

P R Z E K A Ż   1%

STOWARZYSZENIU POMOCY SZKOLE MAŁOPOLSKA 

W RAMACH AKCJI

„1% DLA NASZEGO PRZEDSZKOLA”

Od 2 września 2005 roku stowarzyszenie, w którym jesteśmy
Społecznym Komitetem,
posiada status organizacji pożytku publicznego.

Jest ujęty w wykazie opublikowanym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej
na stronie internetowej Departamentu Pożytku Publicznego:

http://www.pozytek.gov.pl

Oczekujecie dobrego przygotowania dzieci – wesprzyjcie 1% odpisem SPSM.


Stowarzyszenie przekaże Państwa odpis naszemu przedszkolu.

Przedszkole oczekuje nowych narzędzi pracy,
dzięki którym będzie mogło sprostać stojącym przed nim wyzwaniom.

Rodzicu pamiętaj,
że ten 1% i tak jest należny państwu, ale przekazując go SPSM
masz możliwość zdecydowania na jaki konkretny cel go przeznaczyć.

Nawet niewielką kwotę warto przekazać na rzecz

Miejskiego Przedszkola nr 15
w Oświęcimiu,

z wielu kilkuzłotowych wpłat
może uzbierać się znacząca suma.

Wypełnij odpowiednią rubrykę w PIT.

Pamiętaj o rubryce dodatkowej „Cel szczegółowy”.
Tam wpisujecie Państwo konkretny cel
czyli dla kogo kierujecie swój 1% odpis.
Dodatkowo możecie przekazać swoje dane osobowe,
ale nie jest to niezbędne.

top
Miejskie Przedszkole nr 15 w Oświęcimiu