Zaproszenie do składania oferty cenowej

By M@lgosia on Grudzień 10, 2017 in info techniczne with Brak komentarzy

Zaproszenie do składania oferty cenowej

Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów spożywczych do stołówki Miejskiego Przedszkola nr 15 w Oświęcimiu.

Zakres zamówienia, o którym mowa wyżej, obejmuje w szczególności dostawę produktów żywnościowych: artykułów spożywczych w tym artykułów mleczarskich, jaj, warzyw owoców świeżych i mrożonych, mięsa i wędlin, pieczywa oraz mięsa i podrobów drobiowych- zgodnie z wykazem, stanowiącym załączniki nr 2, 3, 4, 5 do niniejszego zaproszenia.

Zaproszenie Załącznik nr 1

Załącznik nr 2 Załącznik nr 3

Załącznik nr 4 Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Comments are closed

top
Miejskie Przedszkole nr 15 w Oświęcimiu