Polecamy publikację.

By M@lgosia on Październik 22, 2017 in informacja dla rodziców with Brak komentarzy

Polecamy publikację.

Charakterystyka ucznia zdolnego:
W różnych publikacjach można znaleźć liczne definicje zainteresowań i uzdolnień, których charakterystyka
zależy od przyjętego celu poznawczego lub praktycznego, nie należy też zapominać o perspektywie
teoretycznej. Pojęcia „ zainteresowanie” i „zdolność” są używane w psychologii i pedagogice w wielu znaczeniach.

Comments are closed

top
Miejskie Przedszkole nr 15 w Oświęcimiu