Zaproszenie do składania oferty cenowej.

By M@lgosia on Grudzień 11, 2016 in info techniczne with Brak komentarzy

Zapraszam do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów spożywczych do stołówki Miejskiego Przedszkola nr 15 w Oświęcimiu.

Zakres zamówienia, o którym mowa wyżej, obejmuje w szczególności dostawę produktów żywnościowych: artykułów spożywczych w tym artykułów mleczarskich, jaj, warzyw owoców świeżych i mrożonych, mięsa i wędlin, pieczywa oraz mięsa i podrobów drobiowych- zgodnie z wykazem, stanowiącym załączniki nr 2, 3, 4, 5 do niniejszego zaproszenia.

images pdf

Ogłoszenie

 

images pdf

Załącznik nr 1

 

Załącznik nr 2

 

Załącznik nr 3

 

Załącznik nr 4

 

Załącznik nr 5

 

Załącznik nr 6 – Oświadczenie

Comments are closed

top
Miejskie Przedszkole nr 15 w Oświęcimiu