Kółko Plastyczne

8abd9753_ale_plastyka_logo

mgr Danuta TALIK

zajęcia prowadzone w ramach odrębnego harmonogramu

w grupach starszych w ramach pracy z dzieckiem zdolnym

Poznawanie nowych technik plastycznych.

Wykorzystanie różnorodnych materiałów do tworzenia dziecięcych dzieł artystycznych.

Wykorzystywane w czasie zajęć treści wykraczają poza podstawę programową wychowania przedszkolnego.

a3df91e500153691523455f0

top
Miejskie Przedszkole nr 15 w Oświęcimiu